Çok amaçlı araçlar arası haberleşme modülü

Hareketli bir araç üzerinde yer alabilecek sensörlerden veri okuyup istenilen amaca yönelik olarak işleyebilecek, çok amaçlı modüler haberleşme ünitesi geliştirilecektir. Söz konusu ünite vasıtasıyla mevcut mobil birimlerin iletişim ağına katılımını en az maliyetle sağlamak/kolaylaştırmak mümkün olacaktır. Geliştirilecek modüler yapı sayesinde ünitenin farklı ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi (CAN, GPS, IMU vs. gibi farklı sensör ve birimlerle birlikte kullanılması) mümkün olacaktır.

Ayrıca sağlanacak geliştirme seti sayesinde araçlar arası haberleşme, robot ve benzeri mobil birimler geliştirmek üzere çalışan araştırmacılar için farklı sensör verilerini okuyabilen açık haberleşme ünitesi gerçeklenmiş olacaktır.

Sistem Tasarımı

Sistem araç üzerindeki sensörler, internet ve araçlar arası haberleşme vasıtasıyla araç ve çevre hakkında bilgi edinerek, akıllı telefon/tablet aracılığıyla kullanıcıyla etkileşerek çalışacaktır.

Çok amaçlı araçlar arası haberleşme modülü sistem tasarımı
Genel görünüm

İhtiyaçlar doğrultusunda farklı algılayıcılardan ilgili arayüzleri vasıtasıyla veri okunacak. Elde edilen veriler sisteme yüklenmiş durumda olan uygulamalar tarafından işlenip/değerlendirip iletişim arayüzü vasıtasıyla araçlar arası haberleşme ağına ya da internet üzerinden ilgili sunucuya gönderilecektir.

Çok amaçlı araçlar arası haberleşme modülü genel işleyiş-görünüm


Y Kare Yazılım © 2012-2022